Schenk- en erfbelasting 2019

Schenk- en erfbelasting worden geregeld in de Wet op de schenk- en erfbelasting. Daarin is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt. Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 650.913, voor kinderen € 20.616. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar) bedraagt de vrijstelling € 54.246 (te gebruiken voor studie) of € 102.010 (te gebruiken voor eigen woning) of € 26.040 (vrije besteding).
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.428 (jaarlijkse vrijstelling).

Schematisch overzicht Schenk- en erfbelasting 2019

Deel van de belaste verkrijging

Tariefgroep 1 (partners en kinderen)

Tariefgroep 1A (kleinkinderen)

Tariefgroep 2 (overige verkrijgers)

zie ()

 (tot € 124.727) 10%

 (tot € 124.727) 18%

 (tot € 124.727) 30%

Zie ()

(v.a. € 124.727) 20%

 (v.a. € 124.727) 36%

(v.a. € 124.727) 40%

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners

€ 650.913

Kinderen en kleinkinderen

€ 20.616

Zieke en gehandicapte kinderen

€ 61.840

Ouders

€ 48.821

Overige verkrijgers

€ 2.173

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen

€ 5.428

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.731

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie )
€ 54.246
 
Overige verkrijgers
€ 2.173

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning bedraagt voor 2019 € 102.010 belastingvrij te schenken. De schenking moet wel aan de eigen woning wordt besteed, de ontvanger moet jonger zijn dan 40 jaar.

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.084.851; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.

U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen.

Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciŽle dorpshuizen. Ook SBBI's hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.